Siirry sisältöön
Uutta! Nyt malleihin saatavilla myös lamellihirsi.

Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Karvian Hirsirakentajat Oy
Mäkimoisiontie 80, 39920 Suomijärvi
Puhelin: 0500 591 424
Sähköposti: myynti@karvianhirsirakentajat.fi

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: myynti@karvianhirsirakentajat.fi

Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietoja voidaan kerätä seuraavasti

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Passitiedot tai vastaavat Tullin vaatimat tiedot tilattaessa tuotteita tai palveluita verottomana Suomen ulkopuolelta
 • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
 • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista
 • Työnantajayrityksen nimi, osoite ja y-tunnus (yritysasiakkaat)
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

Henkilötietojen käyttäminen

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden hoitamiseen ja ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Väärinkäytösten estämiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja yrityksen väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Karvian Hirsirakentajat Oy säilyttää asiakastiedot Suomessa. Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon minimointi ja anonymisointi. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Asiakkaan oikeutetun edun vuoksi henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja tarvittaessa siirretään yhteistyökumppaneille matkaan liittyvien palveluiden toimivuuden varmistamiseksi ja viranomaismääräysten mukaisesti. Luottokäsittelyssä asiakkaan tietoja käytetään maksukyvyn selvittämiseksi.

Henkilötietojen käsittelijät

Asiakastietoihin on pääsy vain yrityksen omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
Karvian Hirsirakentajat 0y (Y-tunnus: 3123544-3)
Mäkimoisiontie 80
39920 Suomijärvi

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida yrityksen järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen

Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Henkilön itsensä luovuttamat tiedot
 • Suomen Asiakastieto Oy luottokäsittelyjen yhteydessä

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä, esimerkiksi: VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta, myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

 • Kirjanpitotoimistolle
 • Asiakashallintajärjestelmään
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Tuotteen toimittajalle suoratoimitustuotteita tilattaessa
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
 • Analytiikkakumppanille (ei yksilöivä, analytiikka)

Henkilötietoja toimitetaan viranomaisille lainsäädännön ja kohdistetun kyselyn mukaisesti. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Yritys huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat keskinäiset sopimukset tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojausperiaatteet

Manuaalinen aineisto

Yrityksemme huolehtii toimitilojensa turvallisuudesta tietosuojapolitiikkansa mukaisesti. Henkilökuntaa ohjeistetaan ja opastetaan aktiivisesti tietosuoja-asetukseen liittyvissä asioissa.

Digitaalinen aineisto

Yrityksemme säilyttää tietoja asiakkuuteen, asiakkuuden hoitoon ja markkinointiin liittyvissä järjestelmissä. Digitaalisten henkilötietojen säilytys on toteutettu yhdessä EU:n tietosuoja-asetuksen ehdot täyttävien yhteistyökumppanien kanssa.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojen pyytäminen

Voit pyytää Karvian Hirsirakentajat Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla: myynti@karvianhirsirakentajat.fi.

Henkilötietojen käyttäminen

Karvian Hirsirakentajat Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa tietojensa käsittelyyn. Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Asiakas voi myös koska tahansa pyytää Karvian Hirsirakentajat Oy:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan selaimeen niiltä verkkosivuilta, joilla vierailet. Verkkosivustot käyttävät evästeitä auttaakseen käyttäjiä navigoimaan tehokkaasti ja suorittamaan tiettyjä toimintoja. Lain mukaan sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet voidaan asettaa selaimeen ilman lupaa. Kaikki muut evästeet käyttäjän on hyväksyttävä, ennen kuin ne voidaan asettaa selaimeen.

Voit tutustua verkkosivuston käyttämiin evästeisiin evästeilmoituksen kautta. Evästeilmoituksen löydät aina sivuston vasemmasta alakulmasta. Evästeilmoituksen kautta voit myös muuttaa tai peruuttaa hyväksyntäsi erilaisiin evästeisiin.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla myynti@karvianhirsirakentajat.fi.